แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ

ระดับปวช.1

ปวช.1/1A    https://forms.gle/h3Cwia7nj7mdGH6T6

ปวช.1/2A   https://forms.gle/RBiJYfa4BM9e1iM77

ปวช.1/3M    https://forms.gle/7a7K8Y4j9mgJaMbz7

ปวช.1/4M    https://forms.gle/6jJby1Tk4HEy6rVU6

ปวช.1/5M    https://forms.gle/8NCjd57gbiN9RHe86

ปวช.1/6M    https://forms.gle/VjErhFPYMr9cVxys5

ปวช.1/7M    https://forms.gle/QM5CffykPG9ubtTWA

ปวช.1/8C    https://forms.gle/hUYmEnWv7o5nN3687

ปวช.1/9C    https://forms.gle/4GnHpZrBscTCD8gZ9

ปวช.1/10C  https://forms.gle/AULGoC1WBnBhqpMf7

ปวช.1/11C  https://forms.gle/eq5fnmJSpgtboKh27

ปวช.1/12E  https://forms.gle/ht9qKaTwxKQNRPH57

ปวช.1/13T  https://forms.gle/shPGRNXi4tiEvr6cA

ปวช.1/14H  https://forms.gle/ah5hZk2XYrfGkuXj6

ปวช.1/15H  https://forms.gle/xDFiX7AqCawJZt3B8

ปวช.1/16C  https://forms.gle/n3oy3Gu5kMR3wJ669

ปวช.1/28/M https://forms.gle/8KaXY82cFZ2DW5SL8

ระดับปวช.2

ปวช.2/1A    https://forms.gle/G5uUUZVHKR4pSC3M8

ปวช.2/2A    https://forms.gle/73wDxwHmVQoNWdx1A

ปวช.2/3M    https://forms.gle/sSRE2hgS87jALmKm9

ปวช.2/4M    https://forms.gle/9Xi5HhncpVGLYSTi9

ปวช.2/5M    https://forms.gle/wpFjGiJJZ2gyye2W9

ปวช.2/6M   https://forms.gle/fkt1KkjNB9cjxYRb8

ปวช.2/7M    https://forms.gle/CyJqgNAgr5uRubMm8

ปวช.2/8C    https://forms.gle/VrCJoPc9LNyH56DTA

ปวช.2/9C    https://forms.gle/Rs5gQGmaz1ew93qa7

ปวช.2/10C  https://forms.gle/QyfrDuThovAjj12YA

ปวช.2/11C  https://forms.gle/ztTg3eibAYQ5tYNQ6  

ปวช.2/12E  https://forms.gle/nijcvDbSCCm2ULLz9

ปวช.2/13T   https://forms.gle/mkD3GbvYG4meGQEh7

ปวช.2/14H   https://forms.gle/KnZ2g7mwQC9XVH8r9

ปวช.2/15H   https://forms.gle/KgS5rpmKGTMyzaiHA

ปวช.2/26/M   https://forms.gle/MPtbvqVhQei8czKc6

ระดับปวช.3

ปวช.3/1A    https://forms.gle/NCNnC5FkWApfxutA8

ปวช.3/2A    https://forms.gle/tdqG5yu8ZqadWruf6

ปวช.3/3M    https://forms.gle/45BVqPRZquNNoEss6

ปวช.3/4M    https://forms.gle/sNL5UCk7uTDjbWzp7

ปวช.3/5M    https://forms.gle/3GhRWWkUTppFXbVs7

ปวช.3/6M    https://forms.gle/WFq6Kcv6DaS8sK7x9

ปวช.3/7M    https://forms.gle/nxmbLETLJYpwRFAb8

ปวช.3/8C   https://forms.gle/ZdD41afe56JnpHe26

ปวช.3/9C   https://forms.gle/m4ozu3KBFxVhNXQx7

ปวช.3/10https://forms.gle/mUgqMvw79K2WbFNd6

ปวช.3/11https://forms.gle/BcTatT1E2SdvwF1HA

ปวช.3/12C  https://forms.gle/g3aPTH18mNM8q1pb9

ปวช.3/13E  https://forms.gle/FaySv17xFmKEH7ny6

ปวช.3/14https://forms.gle/669weh9ibL5jd3eT6

ปวช.3/15https://forms.gle/2G564ZuwKYhGTPM16

ปวช.3/26/M  https://forms.gle/rNXCH37EPGwx8YW3A

ระดับปวส.1

DC1/1   https://forms.gle/wfXXZjyBUS7khzmB6

DC1/2   https://forms.gle/AFseMBYQWVVCpciN9  

DA1/3   https://forms.gle/vuRymjLySvs3W6ns7  

DM1/4  https://forms.gle/kRLZWxG2xmYDazhQA  

DM1/5   https://forms.gle/jVzn5ASZp2Jcy7mx6  

DM1/6    https://forms.gle/2xcAZNNCqt8pkVRa9  

DT1/7    https://forms.gle/idgKU8UDLFMPfzBA8  

DH1/8    https://forms.gle/fLazeLTNrDv8hkXr9  

DF1/9   https://forms.gle/JNqFiPEW7n9KhoF87  

DIT1/10   https://forms.gle/H5h7Ytn69PLay9Zh7  

ระดับปวส.2

DC2/1   https://forms.gle/4RQYV5Ad7tsNqugHA  

DC2/2  https://forms.gle/gB4oVBLnFhzKMKGB6  

DA2/3   https://forms.gle/Bog7vErUwYLkw7Rz8  

DM2/4  https://forms.gle/hLHXMsStbEXVHcU7A  

DM2/5  https://forms.gle/iHf51tm1yURmaxy46  

DM2/6   https://forms.gle/Jo5tpZW36EN4Y4oA9  

DF2/7   https://forms.gle/afUXcZenQdiCPxhB7  

DT2/8  https://forms.gle/VfScB2fuNjuKkG268  

DH2/9   https://forms.gle/gezPKiFjjmwhtLYw6  

DIT2/10  https://forms.gle/xjth1SNWJkn8j63JA  

 

ทวิภาคี

ระดับปวช.1

ปวช.1/19R   https://forms.gle/wKjqW5EQT14SyTM56

ปวช.1/20R   https://forms.gle/BiqyGvdJYqhKewZp7

ปวช.1/21ท  https://forms.gle/smPMfsqBH2XJ3G2o8

ปวช.1/22https://forms.gle/AhbwfzAjfLhBkHy6A

ปวช.1/22ท  https://forms.gle/B9rUW7wwy3UXDxWX8

ปวช.1/29/ https://forms.gle/uimpgqy3QW7TBPru5

ระดับปวช.2

ปวช.2/16R  https://forms.gle/9Lc1d3VQLRmNxZzQA

ปวช.2/17https://forms.gle/FGGJswYJJtZ4rMe69

ปวช.2/18ท  https://forms.gle/q3xQy5wAad7JWo2T6

ปวช.2/27ก  https://forms.gle/hXuPeXoPZK8ck5V39

ปวช.2/27/  https://forms.gle/hYGd1tiLYZTCg42b6

ระดับปวช.3

ปวช.3/16R   https://forms.gle/r5daPZYEibCMhst36

ปวช.3/17ท  https://forms.gle/qzh1PHLEYauAqkkt7

ระดับปวส.1

ปวส.1/11R  https://forms.gle/usVQgjY73mmKXQhG9

ปวส.1/12R   https://forms.gle/a1efrQ3WegiTMJb89

ปวส.1/13ท   https://forms.gle/dH56VLH2ZmYhesu79

ปวส.1/18R https://forms.gle/Qp3FRXE8WLT7mVjb6

ระดับปวส.2

ปวส.2/11R   https://forms.gle/qhzXfDwPu8QLBJYV9

ปวส.2/12  https://forms.gle/GgYqmamV7RJo521M7

ปวส.2/13  https://forms.gle/wyMLFMENDTn3s6hF6

 

 

ภาคพิเศษ

ระดับปวส.1

ปวส.1/14C  https://forms.gle/UHiWnM2tBMrnPfqo8

ปวส.1/15M* https://forms.gle/tuej2dz2sBwht8da7

ปวส.1/16A* https://forms.gle/9we2Lhs9fxeqYWHs5

ปวส.1/17T* https://forms.gle/qVpWQfp8ry4apJQ47

ปวส.1/20T* https://forms.gle/e8rdD5rQRup8vnj3A  

ปวส.1/21A* https://forms.gle/zbjEY7t89cXMYwMk7  

ปวส.1/22/M*  https://forms.gle/voXfTrqgZdTc7UYY8

ปวส.1/27/M * https://forms.gle/yTgqSLfAyo8YnCUm8

ปวส.1/28/T* https://forms.gle/t45fWveu79Zdmwbs6

ระดับปวส.2

ปวส.2/14C* https://forms.gle/6c7bkVNT6YHViV5P7

ปวส.2/15M* https://forms.gle/m8PW8P6ShwFta8QC6

ปวส.2/16A* https://forms.gle/LCQfRq1AbtGLajoJA

ปวส.2/17T* https://forms.gle/2A1PztuoQ7VBZsCx6

ปวส.2/22/M* https://forms.gle/1p9wtoT372AzGGZy6

ปวส.2/24/T* https://forms.gle/PxkXNVUBiMkPedJ38