การไหว้ที่ถูกต้อง สาธิตโดยกลุ่มนักเรียน ที่เข้าประกวดมารยาทไทย

การไหว้ที่ถูกต้อง สาธิตโดยกลุ่มนักเรียน ที่เข้าประกวดมารยาทไทยและการสมาคม และได้รางวัลชนะเลิศมาคะ ทำการสอนโดย อ.วรรณา อนะมาน