วิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการราชดำเนินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การตอบปัญหา วิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซึ่งวิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการราชดำเนินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2