วันที่ 28 พฤศจิกายน 2462 อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยราชดำเนิน เข้าแสดงความยินดี กับคณบดีและคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2462 อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยราชดำเนิน เข้าแสดงความยินดี กับคณบดีและคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และส่งรายชื่อนักศึกษา ปวส.2 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี (ต่อเนื่อง)