วันพุธที่​ 18​ ธันวาคม​ 2562 คณะผู้บริหารเข้าร่วม​ พิธีลงนามทำความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง บริษัท ดีวานาสปา จำกัด กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ณ Divana scentuara Spa

วันพุธที่​ 18​ ธันวาคม​ 2562 คณะผู้บริหารเข้าร่วม​ พิธีลงนามทำความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง บริษัท ดีวานาสปา จำกัด กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ณ Divana scentuara Spa