วันที่ 17 และ 19 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับ ปวช2 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยในวังหญิง และ วิทยาลัยในวังชาย เรียนรู้การทำอาหาร ขนมไทยสูตรในวัง งานดอกไม้สด การปักสดึง ทำพานพุ่ม งานปูนปั้น ทำหัวโขน งานเขียนลายกนก ลงลักษณ์ปิดทอง

วันที่ 17 และ 19 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับ ปวช2 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยในวังหญิง และ วิทยาลัยในวังชาย เรียนรู้การทำอาหาร ขนมไทยสูตรในวัง งานดอกไม้สด การปักสดึง ทำพานพุ่ม งานปูนปั้น ทำหัวโขน งานเขียนลายกนก ลงลักษณ์ปิดทอง