กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

สำนักส่งเสริมการศึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"กับเขตบางกอกใหญ่