ภาควิชาบริหารการตลาด ได้นำนักเรียน นักศึกษาจำนวน 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันทักษะการตอบปัญหาทางการตลาด “แฟนพันธุ์แท้การตลาด” (OPEN HOUSE MARKETING 2020 )

ภาควิชาบริหารการตลาด ได้นำนักเรียน นักศึกษาจำนวน 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันทักษะการตอบปัญหาทางการตลาด “แฟนพันธุ์แท้การตลาด” (OPEN HOUSE MARKETING 2020 ) ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งวิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการราชดำเนินได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 ทีม