ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะนำเสนอขายโปรแกรมนำเที่ยว

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะนำเสนอขายโปรแกรมนำเที่ยว ~ระดับ ปวช. 2 ทีม 2 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะเขียนโปรแกรมและนำเสนอขายโปรแกรมนำเที่ยว ~ระดับ ปวส. 1 ทีม 1 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ~ระดับ ปวช. 1 ทีม 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการจัดเลี้ยง ~ระดับ ปวส. 1 ทีม 1 ชมเชยสรุปเหรียญ ~ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 ชมเชย