วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ นำคณะกรรมการวิชาการหารือแนวทางการต่อยอดทางการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้เรียนทวิภาคี กับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ.วิทยาลัยเทคนิคราชสิธาราม

วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ นำคณะกรรมการวิชาการหารือแนวทางการต่อยอดทางการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้เรียนทวิภาคี กับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ.วิทยาลัยเทคนิคราชสิธาราม