วันนี้คณะผู้บริหารว.เทคโนโลยีพณิชยการาชดำเนินนำโดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการฯและคณะกรรมการวิชาการ ได้เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่ออวยพรปีใหม่และแสดงขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา ปวส.2ต่อยอดปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

วันนี้คณะผู้บริหารว.เทคโนโลยีพณิชยการาชดำเนินนำโดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการฯและคณะกรรมการวิชาการ ได้เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่ออวยพรปีใหม่และแสดงขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา ปวส.2ต่อยอดปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562