ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ผลการแข่งขันเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 88.00