วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดยอ.ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับคณะผู้บริหาร the Senizens

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดยอ.ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับคณะผู้บริหาร the Senizens ในระบบการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล) ร่วมกับ The Senizens ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ