ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพการโรงแรม เชิญวิทยากร นพ.รุจ บุญชัย แพทย์แผนไทย มาบรรยายในหัวข้อ การดูแลสุขภาวะอย่างไรให้สมดุล เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารจุลรัศมิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพการโรงแรม เชิญวิทยากร นพ.รุจ บุญชัย แพทย์แผนไทย มาบรรยายในหัวข้อ การดูแลสุขภาวะอย่างไรให้สมดุล เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารจุลรัศมิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน