วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ พันธ์ุชาตรี นายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยได้จัดขึ้นในวันนี้แทน มีนักเรียน ระดับ ปวช.1 ทุกห้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้