ภาควิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาชีพบัญชี บรรยายในหัวข้อ #วิชาชีพบัญชีกับการทำงาน"วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายคือท่านอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง

วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 63 ภาควิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาชีพบัญชี บรรยายในหัวข้อ #วิชาชีพบัญชีกับการทำงาน"วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายคือท่านอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง ซึ่งท่านเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร และ เป็นผู้ดูแลเพจ ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ณ หอประชุมพร้อม-ฉวี เวลา 12.30-14.30 น.