ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 63 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ไปศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนตำบลบ้านแหลม ตลาดน้ำสะพานโค้ง จังหวัดสุพรรณบุรี