เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ภาควิชาบริหารการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านอาชีพสู่ชุมชน เผยแพร่ศิลปะประดิษฐ์” ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ภาควิชาบริหารการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านอาชีพสู่ชุมชน เผยแพร่ศิลปะประดิษฐ์” ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร