โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาภาษาต่างประเทศ " กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก"(Cloth Bags Save The World ) ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 28 ก.พ. 2563

โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาภาษาต่างประเทศ " กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก"(Cloth Bags Save The World ) ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 28 ก.พ. 2563