วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านอาชีพสู่ชุมชน” ทำพวงกุญเเจD.I.Y. และ น้ำสมุนไพร ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านอาชีพสู่ชุมชน” ทำพวงกุญเเจD.I.Y. และ น้ำสมุนไพร ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร