ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยนำผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ ของผู้เรียนในสาขา มาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สู่ชุมชน พร้อมเล่นเกมส์ ต่างๆ และแจกรางวัลมากมาย ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร