กิจกรรมคัดสรร สรรหาเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมคัดสรร สรรหาเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยประธานเครือข่ายผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งคือ นายนำชัย นพวงศ์ ผู้ปกครองของ น.ส.ธิดารัตน์ นพวงศ์ ปวช.1/2 สาขาการบัญชี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ประธานเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2562 และ มอบเกียรติบัตร ให้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู