ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว ระดับปวช.และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว ระดับปวช.และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ วัดโมลีโลกายารามราชวรวิหาร โดยมีอ.ชัชวาล สังข์ประเสริฐ อ.ที่ปรึกษาชมรมนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้