แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมYoung Innovator start up

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมYoung Innovator start up โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา โดยอ.ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ