แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายใน ในโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา ระดับปวช.1-3

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายใน ในโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา ระดับปวช.1-3 ที่อาคาร4ห้อง443A