แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ ได้จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา​ กิจกรรม Young Innovator Start Up

แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ ได้จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา​ กิจกรรม Young Innovator Start Up ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ ลานพัฒนาวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563