แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายใน ในโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา

เมื่อวันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายใน ในโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา ระดับปวส.1-2 อาคาร 7 ห้อง731