แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม Young Innovator Start Up 2020

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม Young Innovator Start Up 2020 โดยมีท่านผู้อำนวยการประธานในพิธีเปิดและในปีการศึกษานี้ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ แบ่งเป็นสาขาวิชาการโรงแรม 10 โครงการ(อ.ธิดารัตน์ จั่นแจ้ว)ที่ปรึกษาโครงการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ (อ.ชัชวาล สังข์ประเสริฐ)ที่ปรึกษาโครงการ