กิจกรรมแข่งขันภายในพิมพ์ดีดสัมผัสไทย-อังกฤษ

โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมแข่งขันภายในพิมพ์ดีดสัมผัสไทย-อังกฤษ วันที่ 20 สิงหาคม2563