กิจกรรมแข่งขันภายในคอมพิวเตอร์ การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์บนไมโครคอนโทรเลอร์

โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมแข่งขันภายในคอมพิวเตอร์ การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์บนไมโครคอนโทรเลอร์ 19-20​สิงหาคม​ 2563