แผนกวิชาบริหารการตลาด จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษากิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 แผนกวิชาบริหารการตลาด จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษากิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/ 2563 ในหัวข้อ “เปลี่ยนโอกาสจาก 0 เป็น 100 ในโลกดิจิตอล” บรรยายโดยคุณ ศกานต์ กาจนารมย์ โดยมีท่านอาจารย์สุภาณี จุลชาต เป็นประธานในพิธีเปิด