แผนกวิชาบริหารการตลาด จัดกิจกรรม Young Innovator Start Up 2020

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 แผนกวิชาบริหารการตลาด จัดกิจกรรม Young Innovator Start Up 2020 โดยมีท่านอาจารย์ Dr.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและในปีการศึกษานี้ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 28 โครงการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3