พิธีเปิดกิจกรรม 60 ปี รวมใจ ก้าวไกลไปกับ พร.

พิธีเปิดกิจกรรม 60 ปี รวมใจ ก้าวไกลไปกับ พร. พร้อมคณะครูแผนกวิชาบริหารการตลาด มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร และนักศึกษา ปวส.2 ยังได้จัดกิจกรรม Event ในรายวิชาการสื่อสารการตลาด