ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาบริหารการตลาดได้ดำเนินการทางการตลาด ธุรกิจ เหนียวหมู ปะหล่ะ

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาบริหารการตลาด ได้ดำเนินการทางการตลาด ธุรกิจ เหนียวหมู ปะหล่ะ ให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในวิทยาลัย