แผนกวิชาการบัญชี ได้เชิญคุณศิริรัตน์ สัจจะมโนมาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง ACCOUNTING CHANGE

เมื่อวันที่15ตุลาคม2563 แผนกวิชาการบัญชี ได้เชิญคุณศิริรัตน์ สัจจะมโนมาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง ACCOUNTING CHANGE โครงการ ประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษากิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาชีพ ณ หอประชุมพร้อมฉวี