พิธีมอบรางวัลโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมแข่งขันภายในแผนกวิชาบัญชี

พิธีมอบรางวัลโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมแข่งขันภายในแผนกวิชาบัญชี ระดับปวช.-ปวส.เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563โดยอ.ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ