พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ