แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ได้จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์...สู่วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง​การใช้แอฟพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมทางการเงิน

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ได้จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์...สู่วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง​การใช้แอฟพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมทางการเงิน วิทยากร​ คุณวาสนา​ ประมวล​ ผู้จัดการธนาคารออมสิน​ สาขามหาดไทย​ และคณะ ณ ห้อง​ 856​ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน