แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน และ กิจกรรม Young Innovator Start Up 2020 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563