แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษากิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยากรบรรยายคุณพลสิทธิ์ ศรีศิริ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม หัวข้อบรรยายธุรกิจออนไลน์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมจุลชาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน