แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายโปรแกรมนำเที่ยว

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายโปรแกรมนำเที่ยว ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครับ และเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคกลาง ที่ จ.นครนายก ต่อไปครับ