แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา

แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรม​ เปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เรื่ิองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม วิทยากร​ โดยคุณนิตยา​ บุญญะกิจวัฒนาและคณะ 16​ มีนาคม​ 2564