แผนกวิชาบริหารการตลาดได้จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง”

วันที่ 17 มีนาคม 2564 แผนกวิชาบริหารการตลาดได้จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง” เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ปวช.3 และบอกเล่าถึงประสบการณ์ การเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัย