แผนกวิชาบริหารการตลาด เป็นตัวแทนในการทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปีการศึกษา 63

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 แผนกวิชาบริหารการตลาด เป็นตัวแทนในการทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปีการศึกษาที่ 63 และปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปีการศึกษา 64