อังคารที่ 28 ธ.ค.64 แผนกวิชาการบัญชีได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน digital

วันอังคารที่ 28 ธ.ค.64 แผนกวิชาการบัญชีได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน digital ระหว่างธนาคารออมสินกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยอาจารย์ดุษฎี จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี