คณะแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน รุ่นที่ 5

  1. 1

ประมวลภาพกิจกรรมคณะแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนรุ่นที่ 5