งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ Major Bowl Hits ปิ่นเกล้า