กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ” สาขาการตลาด

โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ” สาขาการตลาด ปีการศึกษา 1/2561. หัวข้อเรื่อง “วิถีเน็ตไอดอล ที่ใครๆก็เป็นได้”