กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561