กิจกรรมสอบแข่งขันภายใน วิชาบัญชี ระดับปวส.1

ภาควิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายใน วิชาบัญชี ระดับปวส.1ในวันพฤหัสที่ 9 สิงหาคม 2561 ในโครงการพลเมืองสร้างสรรค์อาชีวศึกษา